close

Shërbimet e IT për biznese, organizata dhe korporata

 • Vlerësimi i sigurisë dhe performancës.
 • Konsultime në fushën e teknologjisë.
 • Rrjeta për biznes (LAN,WLAN, WAN, Internet, Intranet)
 • Ruterë, Switch, Serverë, instalimin dhe mirëmbajtjen e tyre,
 • Ndërtimi i rrjetave lokale, LAN dhe WLAN (me tela dhe pa tela).
 • Instalim, administrim dhe mirëmbajtje të serverëve
 • Siguria e kompjuterëve dhe rrjetës

Dizajn artistik, shije estetike, kreativitet me strategji dhe maksimalisht efektiv...

Dizajni është kërkimi i balancit magjik mes biznesit dhe artit; artit dhe zanatit; intuitës dhe arsyes; konceptit dhe detajeve; gjallërisë dhe formalitetit; klientit dhe dizajnerit; dizajnerit dhe printerit; printerit dhe publikut.

Ngase kompania, organizata apo produkti juaj ka nevojë për një shenjë reprezentuese që dallohet lehtë, lënë përshtypje dhe mbahet në më mend...

illustration-19

Toppanel

Na kontaktoni

Sample Image

Për kërkesa, oferta, propozime, apo sugjerime.

 • Add: 13, Lam: E; Blloku A1,  (Kalabria)
  10000 Prishtinë
PDF Print E-mail

MENAXHIMI I PROJEKTEVE

(Në fushën e Teknologjisë Informative)

 

Ne menaxhojmë me efektivitet  projektet duke siguruar zhvillimin e suksesshëm të zgjidhjeve të natyrave të ndryshme, me theks të veçantë në fushën e teknologjisë, softuerit etj.

Me partnerët tanë – ekspert në menaxhimin e projekteve, ne sigurojmë menaxhim të projekteve në të gjitha fushat dhe specializimet.

Ne sigurojmë realizimin e projektit brenda afatit kohor të caktuar me marrëveshje. Karakteristikë e jonë është maksimalizimi i performancës në realizim të projekteve, duke bërë që projektet të përfundohen në kohën më të shkurtë të mundshme.

Puna jonë përfshinë zhvillimin dhe ekzekutimin e planit efektiv të projektit, analizimin dhe përkufizimin e saktë të kërkesave, si dhe zhvillimin e proceseve që do t’i plotësojnë këto kërkesa.

Ne planifikojmë projektin që të sigurojmë që të gjitha çështjet e rëndësishme që mund të shfaqen gjatë fazës së ekzekutimit janë identifikuar dhe zgjidhja (solucioni) është propozuar. Udhëzuesit e procesit dhe shabllonet e procesit sigurojnë që proceset e përcaktuara janë ndjekur në vazhdimësi gjatë gjithë planit kohor të projektit si dhe gjatë projekteve paralele.

Nga përgjegjësia dhe lojaliteti jonë afarist, ne gjenerojmë raporte të vazhdueshme për të ndihmuar monitorimin e statusit të projektit në çdo pikë të caktuar kohore, duke përfshirë aspekte të ndryshme siç janë afati kohor, produktiviteti dhe cilësia.

Ne përqendrohemi në:

 • Ndjekjen e informacionit, përfshirë burimet e ndryshme të informatave dhe përcjelljen e rrjedhës së projektit
 • Ndjekjen e afateve, duke u siguruar që janë përmbushur afatet kohore dhe ndryshimet e proceseve janë efektive
 • Komunikimin për statusin e projektit dhe ndryshimet e procesit
 • Sigurimin e kualitetit dhe rrjedhës së verifikimit dhe vërtetimit.
 
 • WEB Dizajn

  WEB Dizajn

  Web Dizajn, zhvillim dhe host.
  Learn more...
 • Latest Gadgets

  Servisim

  Servisim dhe mirëmbajtje
  Learn more...
 • Latest Gadgets

  Rrjeta

  Rrjeta .
  Learn more...
 • YOOtheme

  VideoPRODUCTION

  Video Produksion
  Learn more...
 • IT Security

  Siguri në IT

  Siguri në teknologji
  Learn more...

Footer menu