close

Shërbimet e IT për biznese, organizata dhe korporata

 • Vlerësimi i sigurisë dhe performancës.
 • Konsultime në fushën e teknologjisë.
 • Rrjeta për biznes (LAN,WLAN, WAN, Internet, Intranet)
 • Ruterë, Switch, Serverë, instalimin dhe mirëmbajtjen e tyre,
 • Ndërtimi i rrjetave lokale, LAN dhe WLAN (me tela dhe pa tela).
 • Instalim, administrim dhe mirëmbajtje të serverëve
 • Siguria e kompjuterëve dhe rrjetës

Dizajn artistik, shije estetike, kreativitet me strategji dhe maksimalisht efektiv...

Dizajni është kërkimi i balancit magjik mes biznesit dhe artit; artit dhe zanatit; intuitës dhe arsyes; konceptit dhe detajeve; gjallërisë dhe formalitetit; klientit dhe dizajnerit; dizajnerit dhe printerit; printerit dhe publikut.

Ngase kompania, organizata apo produkti juaj ka nevojë për një shenjë reprezentuese që dallohet lehtë, lënë përshtypje dhe mbahet në më mend...

illustration-19

Toppanel

Na kontaktoni

Sample Image

Për kërkesa, oferta, propozime, apo sugjerime.

 • Add: 13, Lam: E; Blloku A1,  (Kalabria)
  10000 Prishtinë

YOOcarousel (Basic) Frontpage

Produkte PDF Print E-mail

Për të gjitha shërbimet dhe platformat që ne ofrojmë dhe punojmë me to, ne sigurojmë edhe infrastrukturën teknologjike për të mundësuar implementimin më të mirë të tyre.


Gjithashtu ne ofrojmë produktet (pajisje) të teknologjisë edhe atëherë kur klienti ka kërkesa për performancë dhe cilësi të lartë që vështirë/nuk mund të gjendet në vend, këtë e bëjmë duke importuar nga partnerët tanë ndërkombëtarë, me një çmim të volitshëm dhe më të mirë nga tregu vendor.

Zgjedhjet tona ofrohen edhe për korporata/biznese/organizata si dhe për individ dhe familjarë:


Zgjedhje për:

 • Kompjuterë statik multidimensional, për administratë, arkitekturë, programim, kompozim të audio dhe video projekteve
 • Kompjuterë portabël me llojllojshmëri peshe e dimensioni, ultraprofesional  dhe me performansë viza vi kërkesave në biznes
 • Kompjuterë shërbyes (server) dhe stacione punuese (workstation)
 • Shtypës personal dhe qendror me dhe pangjyra, të formateve të ndryshme, me kualitet dhe shpejtësi konform kohës në biznes
 • Furnizim dhe licencim të sistemeve operative dhe softuerëve aplikativ nga Microsoft
 • Softuer dhe licenca sigurie (Antivirus, antispyware, enkriptim, fshirje të sigurt të dhënave, qasje të kontrolluar, monitorim dhe mbrojtje etj.)
 • Skanim, faksim, fotokopjim dhe arkivim të materialeve me formate te ndryshme dhe voluminoze
 • Dizajnim, zhvillim dhe implementim të aplikacioneve
 • Dizajnim, konfigurim dhe ndërlidhje të rrjetit lokale
 • Pajisje, përçues të rrjetës dhe kuti distribuimi me siguri dhe efikasitet të lartë
 • Audio dhe video konferenca
 • Regjistrimin e hyrje daljeve të punëtorëve në mënyrë elektronike
 • Mbrojtës dhe akumulues nga dhe të energjisë elektrike
 • Dizajnim, zhvillim, implemtim dhe trajnim të dhe për softuer aplikativ dhe ueb aplikacioneve
 • Krijimin e qendrës së shënimeve (databazës) me destinim korporate, organizate, biznese të mëdha dhe të vogla.
 • Mirëmbajtjen dhe mbarëvajtjen e sistemit të Teknologjisë Informative
 
 • WEB Dizajn

  WEB Dizajn

  Web Dizajn, zhvillim dhe host.
  Learn more...
 • Latest Gadgets

  Servisim

  Servisim dhe mirëmbajtje
  Learn more...
 • Latest Gadgets

  Rrjeta

  Rrjeta .
  Learn more...
 • YOOtheme

  VideoPRODUCTION

  Video Produksion
  Learn more...
 • IT Security

  Siguri në IT

  Siguri në teknologji
  Learn more...

Footer menu