Shërbimet e IT Print
Written by Administrator   
Monday, 13 December 2010 23:46

SHËRBIME PËR PËRDORUES SHTËPIAK DHE BIZNESE TË VOGLA

 • Përmirësimi i performancës së kompjuterit tuaj.
 • Gjetja e çdo lloj defekti dhe rregullimi.
 • Largimin e viruseve dhe të ‘spyware’.
 • Back UP & Recovery
 • Ndërtimi i rrjetave lokale, LAN dhe WLAN (me tela dhe pa tela).
 • Mbështetje dhe servisim me qasje nga largësia
 • Migrimin e të dhënave tuaja nga kompjuteri i vjetër në kompjuterin e ri. 

 • Rregullimin komplet të kompjuterit tuaj të ri.
 • Instalime, konfigurime dhe mirëmbajtje të sistemeve operative (Windows, Mac, Linux etc) dhe të gjitha aplikacioneve për to.
 • Instalim i të gjitha pajisjeve kompjuterike.
 • Instalimin e aplikacioneve mbrojtëse ndaj viruseve dhe formave tjera të ngjashme.
 • Sigurimin e qasjes së lehtë në internet dhe krijimin e mundësive për përdorim të përbashkët.
 • Back UP & Recovery (krijimi i kopjes rezervë i të dhënave të kompjuterit tuaj dhe rikthimi i tyre në rast dëmtimi apo mosfunksionimi të sistemit. Kjo bën ruajtjen e tërësishme të sistemit, aplikacioneve, konfigurimeve, dokumenteve dhe mundëson që shumë lehtë dhe shumë shpejtë të kthehen të gjitha në gjendjen paraprake).
 • Mbështetje dhe servisim me qasje nga largësia (remote service) përmes internetit. Ne ju ofrojmë çdo lloj ndihme (intervenimi) pa pasur nevojë të jemi aty. Kjo është përparësia jonë që të jemi shumë fleksibil dhe të bëjmë zgjidhjen më të mirë që tu garantojë punë pa shqetësime.
 • Instalime, konfigurime dhe mirëmbajtje të Sistemeve Server dhe Mail dhe Databaza ose të gjitha këto në një.
 • Instalimin e serverëve për printim (apo printerëve server).
 • Mësim dhe trajnime: Sisteme Operative, Aplikacione, Internet, iTunes, foto etj.
Last Updated ( Wednesday, 12 January 2011 21:56 )