Trajnime Print
Written by Administrator   
Wednesday, 12 January 2011 22:05

 

  IT TRAINING (TRAJNIME NË FUSHËN E IT)
 • IT Support Professional (Mbështetje profesionale e IT)
 • Website Design Professional (Dizajn profesional i webfaqeve)
 • Data Center (Qendër e të dhënave)
 • Databases (Baza të të dhënave)
 • Networking & Wireless (Rrjeta dhe Wireless)
 • Operating Systems (Sisteme Operative)
 • Programming (Programim)
 • Security (Siguri)
 • Virtualization (Virtualizim)
Trajnime sipas markës tregtare


 • Cisco
 • Microsoft
 • Oracle
 • Sun
 • Adobe

 

 

 

 

 

 

 

Trajnime biznesi

 • Aftësi për të bërë biznes   (Business Skills)
 • Analiza biznesi   (Business Analysis)
 • Menaxhim i projekteve   (Project Management)
 • Të mësuar online   (Online Learning)
 •